Přehrada Seč | Sport, turistika | Zajímavosti v okolí | Historie | Současnost

Přehrada Seč

Údolní přehrada na řece Chrudimce byla vybudována v letech 1924 – 1934. Důvodem její výstavby byla ochrana obcí rozmístěných podél řeky před velkými jarními povodněmi a zlepšení nízkých průtoků zejména v sušších letech.
V současné době se voda z přehrady rovněž využívá pro účely energetické, pro vodárenství a rekreaci.
Při stavbě hráze bylo použito 75000m3 kamene, 1450 vagónů cementu a 3000 vagónů písku. Výška hráze včetně základů je 42m, délka v koruně je 160m a šířka 6,80m.
Celkový objem nádrže je 22,1 mil. m3. Vzniklé jezero se rozlévá do délky téměř 7km, největší hloubka je kolem 30m.
Uprostřed jezera se nachází malebný ostrůvek, který je přírodní rezervací (žijí zde chráněné druhy měkkýšů).
V letech 1941 – 1946 byla přistavěna energetická část (vyrovnávací komora, vodní elektrárna a vyrovnávací nádrž). Technickou raritou je potrubní přivaděč na vodní elektrárnu o průměru 2m a celkové délce 1280m (z toho 854,3m připadá na unikátní dřevěné potrubí, které se skládá z dýh 8cm silných, stažených ocelovými prutovými obručemi). Toto dřevěné potrubí nahradilo železo. Pozůstatky jsou vystaveny před městským úřadem nebo v Autokempu pláž.
Jezero je vyhledávaným cílem rybářů a milovníků vodních sportů (jachting, koupání, jízda na lodičkách).

Copyright © Jiří Nikl